"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

...

[...]

...

[...]

...

[...]

...

[...]

...

[...]

utorak, 28. ožujka 2017.

POZIV: Upis djece u prvi razred osnovne škole

Odjel društvenih djelatnosti općine Ljubuški vrši popis djece za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017./2018. godini.

Prijave će se vršiti u zgradi Općine u sobi 25 od 3.do 7.travnja 2017.godine

U popis se prijavljuju djeca koja će do 1. rujna 2017. navršiti šest godina.

Prilikom prijave roditelj je obvezan za dijete pokazati rodni list.

Pomoćnik općinskog načelnika Ivica Boras, prof.

Radisici.ba

U Knjižnici otvorena izložba slika Zdravka Rogića

Za Ljubuški se može slobodno reći da je grad slikara, pjesnika, grad glazbenika, oaza neprekidnog gibanja u kulturi, umjetnosti, sportu. To potvrđuje i samostalna izložba slika Zdravka Rogića otvorena u Knjižnici Ljubuški.

„Zdravko Rogić je jedan od onih ljudi, slikara amatera, koji je, otkrivši u sebi Bogom dani talent slikanja, ušao u svijet likovnog stvaralaštva učeći svakodnevno tehnike slikanja koje su samo preduvjet stvaranja vlastitog likovnog izraza, prepoznatljivog i od drugih prihvaćenog. Slikanje za njega jeste onaj otklon od stvarnosti u koju je uronjen, koja je oko njega, koju vidi očima, dodiruje rukama, osluškujući njeno bilo, da bi u svojoj mašti, slikarskoj boji, potezu kista, progovorio svoju priču o onome što svi gledamo, a svatko vidi na drugačiji način. Njegova platna su razigrane boje koje se prelijevaju u svojoj punini, svojoj jakosti da bi što jače došla do izražaja Rogićeva eruptivnost slikarskog umijeća. Prepoznatljivi detalji našeg krajolika: kamene kuće, plavo nebo što treperi iznad polja na kojima se gibaju u ritmu povjetarca makovi, prozori okićeni cvijećem, masline u prančioku koje upijaju toplotu ljeta da bi je pretočile u ulje, kamene crkvice, starica u crnom menculetu ili dama sa šeširom u proljetnoj šetnji, krtoli prepuni zrelih smokava i grozdova slatkih boba, samo su obrisi realnih stvari, realnog krajolika preko kojega slikar Rogić priča svoju zanesenost onim što vidi, svoju ljubav za taj svijet čiji je dio. Tu je neizbježna Kravica koja, svojom zanosnom nesvakidnošću i ljepotom, postade simbol ovoga kraja i neiscrpno nadahnuće svim slikarima zavičaja i daleko šire. Vidimo je obučeno i u zimsko i u proljetno ruho. Ono što plijeni i odmah upada u oči kod ovog slikara jeste taj snažni slap boja koje se sudaraju, vrište, postaju žive, dišu poput vjetra, mame nas svojom gipkošću, skoro sirovom snagom, da na trenutak zaželimo potrčati tim livadama prepunih cvijeća dok nam iz daljine maše Matokita. Zdravko Rogić je izgradio svoju prepoznatljivost, a to je ono najvažnije kod svakog umjetničkog djela – mora biti jedinstveno, samosvojno, prepoznatljivo i samo svoje. Dugo je trebalo slikaru Rogiću da dođe do toga da se osmjeli prirediti, na opće zadovoljstvo, svoju prvu samostalnu izložbu i nadati se da je to tek početak njegovog daljnjeg bogatog likovnog stvaralaštva. U danima, mjesecima i godinama koje slijede zasigurno ćemo biti prijatno iznenađeni njegovim novim likovnim ostvarenjima“ rekao je Mate Grbavac o Rogićevom izloženom postavu slikama.

„Ljubav prema slikarstvu gajim od ranog djetinjstva i do sad sam naslikao velik broj slika koje krase mnoge domove, na što sam veoma ponosan i što me potiče da ustrajem u daljnjem slikanju. Ova izložba je dar svim Ljubušacima“ rekao je Rogić te zahvalio svima koji su pomogli da se izložba organizira.

Zdravko Rogić rođen je 1954. godine. Ljubav prema slikarstvu gaji od djetinjstva. Prvu samostalnu izložbu imao je 1980. godine u hotelu „Bigeste“ u Ljubuškom te nakon toga više samostalnih i skupnih izložbi. Akademski slikar Hamo Ibrulj bio mu uzor i učitelj.

Izložbu je otvorio ravnatelj JU “Kulturno-športskog centra” Ljubuški Ivan Bebek, dok je program otvaranja izložbe glazbom obogatio Karlo Šaravanja, učenik drugog razreda Osnovne glazbene škole Ljubuški.

Svi posjetitelji Knjižnice Ljubuški, u razdoblju od 27. ožujka do 1. travnja 2017. godine, bit će u prigodi vidjeti prekrasne motive koji dominiraju na slikama autora: stare kuće, šipci, smokve, lavanda, smilje te vodopadi Koćuša i Kravica.

Ljportal.com

nedjelja, 26. ožujka 2017.

RASPORED POHODA STARIH I BOLESNIH U ŽUPI

RASPORED ISPOVIJEDI STARIH I BOLESNIH


Ponedjeljak, 27. ožujka:
– 9,00: Banja, Mala Šipovača i Vodice

Utorak, 28. ožujka:
– 9,00: Velika Šipovača
– 16,00: Greda: ispovijed i sv. misa

Četvrtak, 30. ožujka:
– 8,00: Vojnići
– 14,00: Dom „Grubišić“

Petak, 31. ožujka:
– 9,00: Dole

J A V N I P O Z I V za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

Temeljem članka 2. i 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017.godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/17), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje
projekata vodnog gospodarstva

1. Predmet poziva
Predmet ovog poziva je javno prikupljanje aplikacija za neposredno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017.godinu, koja su predmet ovog poziva, iznose ukupno 550.000,00 KM.

2. Ciljevi programa
Ciljevi Programa su postizanje većeg stupnja upravljanja vodama koji obuhvaća zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.

3. Korisnici sredstava
a) Ministarstvo
b) Općina i/ili grad s područja Županije Zapadnohercegovačke.

4. Uvjeti za odobravanje sredstava:
1. Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje aplikacija i određivanje prednosti pri
dodjeli namjenskih sredstava za projekte vodnog gospodarstva:
a) Pripremljenost investicijsko-tehničke dokumentacije i druge dokumentacije investicijskog projekta, uključujući sagledavanje troškova i izvora sredstava za rad i održavanje vodnih objekata – 20 bodova;
b) Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (smanjenje zagađenja voda, poboljšanje sanitarnih uvjeta i drugog oblika održivog korištenja voda, smanjenja mogućnosti plavljenja prostora) – 30 bodova;
c) Broj subjekata kod zatvaranja financijske konstrukcije (proračuni općina i/ili grada, krajnji korisnici vodnih objekata, kreditna zaduženja, itd). Poželjno je sudjelovanje više subjekata u zatvaranju financijske konstrukcije onog dijela u kojem ne sudjeluje Ministarstvo – 20 bodova i
d) Prioritet apliciranog projekta (efekti ulaganja i hitnost realizacije projekta)
– 30 bodova.
2. Uvjeti koje će investitori prihvaćenih projekata trebati zadovoljiti prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju:
a) da je investitor na teret vlastitih sredstava potpuno i na vrijeme riješio pravo
služnosti na lokaciji (trasi) vodno gospodarskog objekta i ishodio sve potrebne akte
(suglasnosti i dozvole),
b) da je investitor ili drugi financijeri osigurali vlastito sudjelovanje i zatvorio
konstrukciju financiranja, osim u dijelu u kome bi trebalo sudjelovati Ministarstvo, 
c) da predstavnicima Ministarstva omogući sudjelovanje u izboru izvođača, 
povremeno obavljanje nadzora nad izgradnjom objekta i obavljanje namjenske 
kontrole utroška sredstava Ministarstva i sudjelovanje u konačnom obračunu,
d) ako su radovi izvođaču ustupljeni prije donošenja Programa utroška sredstava
Ministarstvu treba dostaviti svu dokumentaciju o provedenoj proceduri javnih
nabavki, temeljem čega Ministarstvo odlučuje o sudjelovanju u financiranju 
planiranog projekta.

5. Kriteriji za financiranje
Sredstva Ministarstva raspodjeljuju se za financiranje radova odnosno
poslova i zadataka sukladno sljedećim kriterijima:
1) sufinanciranje troškova tekućeg i investicijskog održavanja te otplata
investicijskih kredita - do 60%;
2) izrada tehničke dokumentacije za izgradnju glavnih infrastrukturnih objekata
(zahvaćanje vode, glavne crpne stanice, postrojenja za tretman voda, glavni
dovodni cjevovodi, kolektori kanalizacijskih sustava, postrojenja za pročišćavanje
voda i slično), izrada elaborata i idejnih rješenja –do 80%,
3) izrada tehničke dokumentacije za ostale objekte infrastrukturnih sustava (glavni
distribucijski dovodi, crpne stanice u sustavu, primarni kanalizacijski vodovi i
slično) – do 70%,
4) izgradnja temeljnih objekata infrastrukturnih sustava – do 80%,
5) izgradnja ostalih objekata infrastrukturnih sustava (distribucijski objekti
vodovodnih sustava, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 70%,
6) izrada tehničke dokumentacije i radovi u oblasti zaštite od voda na objektima od
mjesnog značaja – do 60%.

6. Potrebna dokumentacija
Podnositelji aplikacija uz prijavu trebaju priložiti uredno popunjene obrasce koji se mogu preuzeti s web stranice www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva.

7. Dostavljanje aplikacija
Javni poziv će biti objavljen u „Večernjem listu“ i na web stranici Ministarstva
www.mg-zzh.com.
Zahtjeve dostaviti na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 15 dana od dana objave u novinama.
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje
S naznakom „Aplikacija za korištenje sredstava vodnog gospodarstva - ne otvarati“.

8. Obrada zahtjeva
Ministar će imenovati povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava za projekte vodnog gospodarstva. Nakon razmatranja aplikacija povjerenstvo će sastaviti listu s obzirom na broj ostvarenih bodova. Ministar predlaže konačnu listu i dostavlja je Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Vlada razmatra konačnu listu i donosi Odluku o donošenju Plana utroška sredstava.

9. Ostale informacije
Sve dodatne informacije se mogu tražiti u Ministarstvu – Sektor vodnog gospodarstva
ili na telefon 039/682-163 u vremenu od 11-14 sati, te na e-mail adresu:
            info@mg-zzh.com
Potrebne obrasce možete preuzeti sa sljedeće poveznice

petak, 24. ožujka 2017.

"Uvijek vjerni" iz Ljubuškog večeras će biti uz Vatrene

Članovi navijačke skupine „Uvijek vjerni“ iz Ljubuškog jutros su se okupili ispred zgrade općine Ljubuški odakle su krenuli na put u Zagreb na utakmicu između hrvatske nogometne reprezentacije i Ukrajine.

U Zagreb su otputovala 43 navijača iz Ljubuškog.

Ivan Šunjić, član Izvršnog odbora Udruge „Uvijek Vjerni“ je rekao kako je to samo dio od brojnih navijača iz BiH koji idu u Zagreb bodriti „Vatrene“.

„Bio je dobar odaziv, negdje oko 400 ljudi iz BiH ide na utakmicu u Zagreb preko naše udruge, organizirana su tri autobusa, ali i prijevoz putnika busevima i malim vozilima“, rekao je Šunjić.

Prije samog ukrcavanja u autobus, navijačima Vatrenih iz Ljubuškog jutros su sreću poželjeli i načelnik Općine Ljubuški Nevenko Barbarić i ministar financija u Vladi ZHŽ-a Toni Kraljević.

„Uistinu im se zahvaljujem na tom činu i gesti, izrazili su jaku želju da nam pomognu, u materijalnom financijskom i bilo kojem drugom smislu“, rekao je Šunjić.

Tajnik Udruge „Uvijek Vjerni“, Ivan Mišetić se također zahvalio Barbariću i Kraljeviću, ali i brojnim gospodarskim subjektima s područja Općine Ljubuški koji su im pružili potporu u organizaciji putovanja - pekari „Koćuša“ iz Veljaka, Benzinskoj postaji „Oktan“ Veljaci, caffe baru „Worker“ Ljubuški, te pekarni „Katarina“.

„Gospodastvenici su nam uvijek na raspolaganju. Mi u budućnosti želimo napraviti što jaču organizaciju na području općine Ljubuški kako bi omogućili Ljubušacima odlaske na utakmice reprezentacije, cilj nam je napraviti da sa što manjom financijskom konstrukcijom ljudi budu u prilici ići na utakmice“, poručio je Mišetić.

Audio zapis i fotografije - LINK

Radio Ljubuški

Ljubuški gasi svjetla za planetu Zemlju

Deseti jubilarni Sat za planet Zemlju obilježava se 25. ožujka u 20:30 sati, a WWF poziva sve gradove, tvrtke i pojedince da se uključe u najveću globalnu volontersku akciju.

WWF poziva sve stanovnike Bosne i Hercegovine, da ugase svoja svjetla na jedan sat te da se pridruže globalnoj inicijativi koja će i ove godine zamračiti brojne svjetske gradove u borbi protiv klimatskih promjena.
Grad Mostar će i ove godine poduprijeti globalnu akciju gašenjem svjetla na Starom mostu koji će zajedno s ostalim svjetskim znamenitostima utonuti u mrak.

Uz Stari most u Mostaru, zamračene će biti i Gradska vijećnica Sarajevo, Gradska uprava Doboja, središta Prijedora, Bihaća, Zenice, Zvornika, Goražda, Bugojna, Ljubuškog i brojnih drugih gradova, rečeno je danas novinarima na konferenciji u prostorijama Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru.

Svi se mogu uključiti

''Suradnja poslovnog sektora, civilnog društva i institucija neophodna je ako želimo stati na kraj klimatskim promjenama, uvjerljivo najvećoj prijetnji današnjice. Svatko od nas može dati svoj doprinos kroz promjenu nekih malih navika. Trebamo koristiti što manje energije, smanjiti temperature grijanja u uredu ili kućanstvu, isključiti električne uređaje kada oni ne moraju neophodno biti uključeni u struju, voziti se biciklom umjesto automobilom", istaknuo je Zoran Mateljak, direktor Udruge Dinarica, predstavnik WWF-a u Bosni i Hercegovini.

Raznim aktivnostima te naravno mrakom, inicijativi su se ove godine pridružili brojni gradovi u Bosni i Hercegovini dok će središnji događaj biti u Mostaru gdje je planirana i proslava 'Stand up for Planet' u Muzičkom centru 'Pavarotti'.

Mostarska publika moći će se zabaviti uz stand up komičare lgora Iggy Drlju, Omera Hodžića, Tomislava Primorca i Josipa Škilju. Studenti UWC Mostar će za vrijeme Sata za planetu Zemlju imati akustični koncert u Omladinskom kulturnom centru 'Abrašević'.

Ove se godine mnoge tvrtke uključuju u akciju, a među njima je i shopping centar Mepas mall u Mostaru, koji akciju podržava od samog otvaranja centra. Osim gašenja dekorativne rasvjete svoj doprinos daju kroz društvene mreže, donirajući facebook profil za borbu protiv klimatskih promjena.

Simbolično gašenje svjetla

WWF u gradu Bihaću organizira proslavu povodom Sata za planet Zemlju u suradnji s udruženjem 'MoguLi', udruženjem 'Radosti druženja' te RTVUSK. Na središnjem trgu u 20:30 svi se mogu pridružiti djeci, roditeljima i ostalim članovima udruga te na kreativan način i uz zanimljive priče dati svoj doprinos očuvanju našeg planeta.

Uz simbolično gašenje svjetla tijekom samog Sata, WWF poziva građane da 'doniraju' svoje Facebook profile i promjenom profilne fotografije prijateljima daju do znanja da žele izmijeniti klimatske promjene. Ta se izmjena vrlo lako može napraviti slijedeći upute s internetske stranice earthhour.org.

Akcija Sat za planet Zemlju (Earth Hour) nastala je 2007. godine u australskom Sydneyu kada je 2,2 milijuna ljudi i više od 2000 poslovnih subjekata ugasilo svjetla u svojim domovima i tvrtkama kako bi dali svoj glas protiv klimatskih promjena, priopćeno je.

Prošle je godine u njoj sudjelovalo 178 zemalja svijeta, a Bosna i Hercegovina sudjeluje od 2011. godine. WWF od samog početka provođenja ove akcije potiče pojedince da djeluju po pitanju klimatskih promjena. Jedan sat koji provodimo u mraku trebao bi poslužiti kao podsjetnik da moramo osigurati održivu budućnost našeg planeta.

Bljesak.info

utorak, 21. ožujka 2017.

HDZ BiH: Rezolucija o osudi inicijativa za federalizaciju udar na Hrvate

Klub zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a smatra kako usvajanje Rezolucije o osudi inicijativa za federalizaciju BiH i njenih entiteta u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH predstavlja udar na demokraciju, udar na Europski parlament, Ustav FBiH te udar na Hrvate.

"Kako udar na demokraciju? Vrlo jednostavno. Sve koji drukčije misle treba osuditi. To se kaže u samom naslovu Rezolucije. Kako udar na Europski parlament? Pa taj dan se raspravljalo o Rezoluciji o stanju u BiH (treća po redu) koja ne sadrži ništa spektakularno - smjernice i poglede za poboljšanje stanja u BiH i proces pridruživanja u EU, a koja nije po mjeri predlagatelju, zapravo suprotna je predloženoj, i zbog toga EU parlament nije u pravu i treba ga osuditi. Zašto udar na Hrvate? Zato što su oni stvarni pobornici pristupanja BiH Europskoj uniji i pričaju o decentralizaciji, federalizaciji", priopćio je Klub zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a.

U danas usvojenoj Rezoluciji pozivaju se sve strane da se suzdrže od poduzimanja aktivnosti koje predstavljaju kršenje Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Općeg okvirnog mirovnog sporazuma za BiH, Ustava BiH i FBiH, a Klub zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a postavlja pitanje tko uopće krši te i druge domaće i međunarodne sporazume.

U priopćenju se navodi kako se iza Rezolucije o osudi inicijativa za federalizaciju BiH, zapravo, kriju pokušaji "da se spriječi demokracija, sloboda misli, riječi i djela" te da se ponovi scenarij iz 2001. godine, kada je Ured visokog predstavnika smijenio izabrane hrvatske dužnosnike te na njihova mjesta postavio "Hrvate po zanimanju".

"Ne vjerujemo da će međunarodna zajednica i OHR ponoviti grešku. Zar to nije prošlo svršeno vrijeme? Čemu zastrašivanje, ultimatumi, prijetnje? Zar nismo u demokraciji? Zar nije smisao u različitosti, slobodi govora i misli, ili je to pak povratak na staro, uvođenje verbalnog delikta, šutnje, cenzure, tiranije?", poručio je Klub zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a.

Jedino što hrvatski narod traži i za što se zalaže je, navodi se dalje u priopćenju, jedinstvena BiH – jednakopravna zajednica Hrvata, Bošnjaka i Srba, u kojoj će hrvatski narod sam moći birati svoje političke predstavnike te imati obrazovanje i medije ne materinskom jeziku.

"To su razlozi zašto smo protiv ove Rezolucije, politikantstva, dizanja tenzija, produbljivanja podjela, podvala, zabrana, osuda. Istinski smo zagovornici euroatlantskih integracija, tim putem želimo, taj put slijedimo. Zato podržavamo Rezoluciju Europskog parlamenta, usvojenu 15. veljače 2017. godine. I naravno, sve pozitivne ideje koje će doprinijeti jačanju mira, tolerancije, suživota, napretka i boljeg života u Bosni i Hercegovini", stoji na kraju priopćenja za javnost Kluba zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a.

Večernji list

Trodnevne filmske radionice u Ljubuškom

“Od ideje do ralizacije dokumentarnog filma” su filmske radionice za mlade, koju Viva film festival održava u svim mjestima gdje ima zainteresirane i kreativne djece.

Viva karavan je nakon 7 bosanskohercegovačkih gradova posjetio i Ljubuški gdje se filmska radionica održava od 20.do 22. ožujka.

U tri dana koliko program traje učenici SSŠ Ruđera Boškovića i Gimnazije Ljubuški imaju priliku osmisliti, razraditi ideju , snimiti i montirati film.

Snimljeni film zajedno sa ostalima iz ciklusa Viva karavane bit će prikazan na festivalu koji će se održati u rujnu 2017.godine , a najbolja filmska ostvarenja konkuriraju za vrijedne nagrade pokrovitelja festivala.

U foto galeriji pogledajte kako je bilo danas na setu kod zgrade Gimnazije gdje smo fotografirali našu „filmsku ekipu“, a detalje o žutom balonu podijelit ćemo s vama sutra kada ih posjetimo na montaži scena.

Radio Ljubuški

Zbog radova neće biti struje na području Veljaka, Šipovače, Dola...

Obaviještavamo cijenjene potrošače da će zbog planiranih radova doći do prekida u isporuci električne energije dana 22.03. 2017. (srijeda) godine u vremenu od 11.00 do 14.00 sati u mjestima: Veljaci: Radići, Bradvice i Podbrdo, Šipovača, Vojnići, Vodice, Dole i Greda.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Izvor: Poslovnica "Elektro Ljubuški", Elektroprivreda HZHB

Radio Ljubuški

ponedjeljak, 20. ožujka 2017.

Herceg-Bosna se brani

Danas pred Haškim tribunalom počinje sedmodnevna rasprava kroz koju će obrane šestorice bivših visokih dužnosnika Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i HVO-a pokušati oboriti tezu o navodnom udruženom zločinačkom poduhvatu, a koja je temelj kako optužnice, tako i prvostupanjske presude kojom je šestorka nepravomoćno osuđena. Kroz sedam dana pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu obrane optuženih, kao i tužiteljstvo sudjelovat će u raspravi o žalbama koje su na prvostupanjsku presudu podnijela šestorica bosanskohercegovačkih Hrvata kao i o žalbi Haškog tužiteljstva.

Odvjetnički timovi uložili su mnogo vremena i energije kako bi prikupili dokaze kojima, smatraju, mogu oboriti navedenu tezu, a koji se mogu klasificirati i tri glavne skupine. Prva je naravno vezana uz ključni zadatak, a to je obaranje teze o udruženom zločinačkom poduhvatu te su u tom kontekstu obrane pripremile niz dokaza kojima će pokušati pokazati da Herceg-Bosna nije osnovana s ciljem odcjepljenja kao i da hrvatski državni i vojni vrh, kao i onaj u HZHB nije djelovao u smjeru stvaranja etničkih čistih područja.

Karakter sukoba

Pored obaranja teze o navodnom udruženom zločinačkom poduhvatu, tu je i osporavanje teza o etničkom čišćenju te međunarodnom karakteru sukoba. U žalbama koje su podnesene, a o čijem se sadržaju ponešto moglo saznati na osnovu istupa odvjetnika, pokušava se ukazati na to da stvaranje entiteta u BiH nije imalo veze s etničkim čišćenjem, dok su u kontekstu vojnih operacija, odvjetnici navodili kako one nisu poduzimane u cilju etničkog čišćenja već su bile posljedica događanja na samom terenu, odnosno reakcije na planove i aktivnosti Armije BiH.

Također, u žalbama se želi osporiti i međunarodni karakter sukoba, što je posebno bitno i za položaj Republike Hrvatske čiji je vojno-politički vrh u prvostupanjskoj presudi prozvan kao odgovoran. Obrani na ruku ide i izdvojeno mišljenje predsjedavajućeg tadašnjeg raspravnog vijeća suca Jeana Claudea Antonettija iz prvostupanjske presude.

Reakcije Hrvatske

Kvalifikacije koje su iznesene u optužnici kao i u nepravomoćnoj presudi vrlo su kasno zabrinule čelne ljude Republike Hrvatske što čudi s obzirom na iznesene optužbe prema kojima je državni i vojni vrh Hrvatske iz 90-ih okarakteriziran kao sudionik, odnosno sukreator u navodnom udruženom zločinačkom poduhvatu.

Dugo vremena Hrvatska, barem kada je riječ o javnim nastupima njenih čelnika ili pak zaključcima institucija nije imala adekvatan vanjskopolitički odgovor na prvostupanjsku presudu. Naravno ne treba isključiti lobiranje iza medijskih kulisa, a tu je i nedavni pokušaj da se Hrvatska u svojstvu “prijatelja suda” uključi u postupak s obzirom na to da su prvostupanjskom presudom obuhvaćeni i bivši predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar obrane Gojko Šušak i bivši načelnik glavnog stožera HV-a general Janko Bobetko.

U tadašnjem podnesku Hrvatska je ocijenila da vijeće u presudi napisanoj na više od dvije tisuće stranica nije ponudilo nijedan dokaz koji bi podupro zaključak da su Tuđman, Šušak i Bobetko te zločine počinili ili namjeravali da se oni počine kao i da je takvim zaključkom da su bili članovi udruženog zločinačkog pothvata vijeće prekršilo europsku konvenciju o ljudskim pravima jer je tako dovelo u pitanje presumpciju nevinosti preminulih hrvatskih dužnosnika. Haški suci ipak su na kraju odbili taj zahtjev Hrvatske. Istodobno, kada je u pitanju žalba Haškog tužiteljstva, ono je zatražilo da se šestorku proglasi krivima i po drugim oblicima odgovornosti po kojima je to propustilo učiniti raspravno vijeće te da se izreknu “značajno veće” zatvorske kazne.

PRESUDA KRAJEM GODINE: Haški je sud šestoricu bosanskohercegovačkih Hrvata u svibnju 2013. nepravomoćno osudio na kazne od 10 do 25 godina zatvora. Bivši predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić nepravomoćno je tada osuđen na 25 godina zatvora, bivši ministar obrane Bruno Stojić i bivši načelnici Glavnog stožera HVO-a Slobodan Praljak i Milivoj Petković na po 20 godina zatvora, bivši zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić na 16, a načelnik Ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić na 10 godina zatvora. Nakon rasprave očekuje se vijećanje sudaca Žalbenoga vijeća, dok bi drugostupanjska presuda hercegbosanskoj šestorci trebala biti izrečena u studenom ove godine. Kako stvari stoje čini se da ovaj put, za razliku od ranijih godina, neće biti pomicanja okvirnog vremena izricanja presude.
D. PušićDnevni list